Socialstyrelsen

Termbanken


Term: personlig assistans
Termstatus: rekommenderad
Jämför: LSS-insats
Definition: LSS-insats i form av personligt utformat stöd som ges åt person som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med att tillgodose grundläggande behov
Källa till definition: Baserad på 9 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Beslutad: Senast beslutad 2016
Anmärkning: Med hjälp att tillgodose grundläggande behov avses hjälp med att sköta sin personliga hygien, att inta måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen med funktionsnedsättning. En person som är anställd för att tillgodose behovet av personlig assistans kallas personlig assistent.
Diagram: Insatser
Ämnesområde: Insatser