Socialstyrelsen

Termbanken


Term: sekundärprevention
Termstatus: rekommenderad
Jämför: primärprevention
förebyggande åtgärd
Definition: förebyggande åtgärd för att
- i tidigt skede förhindra en negativ utveckling av fysiska, psykiska eller sociala problem,
- förhindra återinsjuknande i tidigare genomliden sjukdom eller
- förhindra att latent sjukdomstillstånd utvecklas till kliniskt fastställd sjukdom
Beslutad: Beslutad 2009
Anmärkning: Begreppet sekundärprevention används inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst. Inom socialtjänsten ligger fokus på att i tidigt skede förhindra en negativ utveckling av sociala problem. Inom hälso- och sjukvården ligger fokus på att förhindra utveckling av eller återinsjuknande i sjukdom.

Sekundärprevention kan vara individinriktad eller gruppinriktad (gentemot grupper i befolkningen).

Exempel på sekundärprevention som syftar till att förhindra att latent sjukdomstillstånd utvecklas till kliniskt fastställd sjukdom är utredning och/eller behandling av förändringar som upptäckts vid mammografi och gynekologisk cellprovskontroll.

Exempel på sekundärprevention som syftar till att förhindra återinsjuknande i tidigare genomliden sjukdom är rökslutarstöd till individ som har haft hjärtinfarkt.
Ämnesområde: Vård och omsorg