Socialstyrelsen

Termbanken


Term: profylax
Termstatus: rekommenderad
Jämför: primärprevention
Definition: se under anmärkning till primärprevention
Beslutad: Beslutad 2009
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård