Socialstyrelsen

Termbanken


Term: screening
Termstatus: rekommenderad
Definition: systematisk undersökning av en population för att identifiera individer som är omedvetna om att de har ohälsa eller är i riskzonen för att utveckla ohälsa
Beslutad: Beslutad 2009
Anmärkning: Screening kan genomföras till exempel med hjälp av ett medicinskt test eller ett enkelt frågeformulär.

Exempel på screening är systematisk mammografi av utvalda målgrupper i befolkningen och AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test).
Ämnesområde: Vård och omsorg