Socialstyrelsen

Termbanken


Term: levnadsvana
Termstatus: rekommenderad
Jämför: livsvillkor
levnadsförhållanden
Synonymer: livsstil
Definition: specifikt beteende i vardagliga aktiviteter och som individen själv kan påverka
Beslutad: Beslutad 2009
Anmärkning: Vid förebyggande åtgärder fokuserar man vanligen på levnadsvanor associerade med mat, fysisk aktivitet, tobak, alkohol, sömn och sexualitet.

Levnadsvanorna påverkas av livsvillkoren och levnadsförhållandena.
Ämnesområde: Vård och omsorg