Socialstyrelsen

Termbanken


Term: livsstil
Termstatus: avrådd
Kommentar: Ibland används ordet livsstil när det egentligen är begreppet levnadsvana som avses. Till exempel syftar termen livsstilssjukdom på sjukdom som grundar sig i en eller flera levnadsvanor.
Synonymer: levnadsvana
Definition: specifikt beteende i vardagliga aktiviteter och som individen själv kan påverka
Beslutad: Beslutad 2009
Anmärkning: Vid förebyggande åtgärder fokuserar man vanligen på levnadsvanor associerade med mat, fysisk aktivitet, tobak, alkohol, sömn och sexualitet.

Levnadsvanorna påverkas av livsvillkoren och levnadsförhållandena.
Ämnesområde: Vård och omsorg