Socialstyrelsen

Termbanken


Term: livsvillkor
Termstatus: rekommenderad
Jämför: levnadsvana
levnadsförhållanden
Definition: förutsättningar för människors levnadsförhållanden och som ofta ligger utanför den enskilda individens omedelbara kontroll
Beslutad: Beslutad 2009
Anmärkning: Livsvillkor avser makronivån, medan levnadsförhållanden avser mikronivå (individens specifika förhållanden).

Livsvillkoren omfattar t.ex. socioekonomisk bakgrund och det samhällssystem individen lever i.
Ämnesområde: Vård och omsorg