Socialstyrelsen

Termbanken


Term: coachning
Termstatus: rekommenderad
Jämför: vägledning
stödjande samtal
individuellt inriktad insats
Definition: stödjande samtal i form av en samtalsserie där den enskilde med stöd, uppmuntran och frågor från coachen själv ska komma fram till vad han eller hon vill förändra i sin livssituation och formulera detta i en plan
Källa till definition: Baserad på FoU-Södertörn Skriftserie nr 51/06
Beslutad: Senast beslutad 2016
Anmärkning: I dagsläget är det inom socialtjänsten vanligast att coachning ges som individuellt inriktad insats utöver ekonomiskt bistånd för att den enskilde ska bli självförsörjande.
Ämnesområde: Insatser