Socialstyrelsen

Termbanken


Term: anmälan om missförhållanden gällande barn
Termstatus: rekommenderad
Jämför: anmälningsskyldighet
anmälan
Definition: (inom socialtjänst:) anmälan till socialnämnd om att socialnämnden kan behöva ingripa till ett barns skydd
Beslutad: Beslutad 2010
Ämnesområde: Handläggning