Socialstyrelsen

Termbanken


Term: rådgivning
Termstatus: rekommenderad
Jämför: vägledning
rådgivning och annat personligt stöd
Definition: insats i form av information och kunskap från en expert i en specifik fråga och som ges vid enstaka tillfällen
Beslutad: Beslutad 2016
Anmärkning: Exempel på rådgivning är yrkesrådgivning; juridisk rådgivning, ekonomisk rådgivning, medicinsk rådgivning.
Ämnesområde: Allmänna begrepp