Socialstyrelsen

Termbanken


Term: homeopatiskt läkemedel
Termstatus: rekommenderad
Definition: läkemedel som framställts enligt en homeopatisk tillverkningsmetod
Beslutad: Beslutad 2010
Anmärkning: Den homeopatiska tillverkningsmetoden baseras bland annat på olika spädningsförfaranden.

Exempel på råvaror som används i homeopatiska läkemedel, HOM: växt-, djur- och mineralextrakt, gifter, hormoner och mikroorganismer. I Sverige måste råvaror som används i homeopatiska läkemedel spädas ut minst 10 000 gånger innan slutprodukten är färdig.

Tillverkningsmetoden beskrivs i Europeiska farmakopén eller, om så inte är fallet, i de farmakopéer som för närvarande används officiellt i medlemsstaterna.

Försäljning av homeopatiska läkemedel är inte begränsad till apotek.
Ämnesområde: Läkemedel