Socialstyrelsen

Termbanken


Term: NPL-ID
Termstatus: rekommenderad
Jämför: NPL-pack-ID
varuidentitet
varunummer
läkemedelsprodukt
Definition: unik identifierare av läkemedelsprodukt enligt Nationellt produktregister för läkemedel
Beslutad: Beslutad 2010
Anmärkning: Nationellt produktregister för läkemedel förkortas NPL.
Ämnesområde: Läkemedel