Socialstyrelsen

Termbanken


Term: NPL-pack-ID
Termstatus: rekommenderad
Jämför: NPL-ID
varunummer
varuidentitet
läkemedelsvara
Definition: unik identifierare av läkemedelsvara enligt Nationellt produktregister för läkemedel
Beslutad: Beslutad 2010
Anmärkning: Nationellt produktregister för läkemedel förkortas NPL.
Ämnesområde: Läkemedel