Socialstyrelsen

Termbanken


Term: traditionellt växtbaserat läkemedel
Termstatus: rekommenderad
Jämför: växtbaserat läkemedel
naturläkemedel
Definition: se anmärkning
Beslutad: Beslutad 2010
Anmärkning: Tidigare har naturläkemedel även kunnat innehålla växtmaterial, men dessa produkter kommer att klassificeras antingen som växtbaserat läkemedel eller traditionellt växtbaserat läkemedel.

Traditionella växtbaserade läkemedel får enbart ha indikationer som lämpar sig för egenvård. Några krav på visad effekt i kliniska studier finns inte för traditionella växtbaserade läkemedel men det krävs att de haft en användning i traditionell medicin under minst 30 år.

På Läkemedelsverkets webbplats finns listor över alla i Sverige godkända eller registrerade växtbaserade respektive traditionellt växtbaserade läkemedel.

Försäljning av traditionella växtbaserade läkemedel är inte begränsad till apotek.
Ämnesområde: Läkemedel