Socialstyrelsen

Termbanken


Term: växtbaserat läkemedel
Termstatus: rekommenderad
Jämför: naturläkemedel
traditionellt växtbaserat läkemedel
Definition: se anmärkning
Beslutad: Beslutad 2010
Anmärkning: Tidigare har naturläkemedel även kunnat innehålla växtmaterial, men dessa produkter kommer att klassificeras antingen som växtbaserat läkemedel eller traditionellt växtbaserat läkemedel.

Växtbaserade läkemedel, VBL, godkänns på samma sätt som konventionella läkemedel. För växtbaserade läkemedel krävs att det finns vetenskapliga data, inklusive kliniska studier, som stöder att de har effekt vid den aktuella indikationen.

Skillnaden mellan växtbaserade läkemedel och traditionella växtbaserade läkemedel ligger främst i dokumentationen av produkternas effekt.

Växtbaserade läkemedel kan vara avsedda för alla typer av indikationer och administrationssätt.

På Läkemedelsverkets webbplats finns listor över alla i Sverige godkända eller registrerade växtbaserade respektive traditionellt växtbaserade läkemedel.

Växtbaserade läkemedel får endast säljas på apotek eller i dagligvaruhandel om läkemedlet finns med på Läkemedelsverkets lista över receptfria läkemedel som får säljas utanför apotek.
Ämnesområde: Läkemedel