Socialstyrelsen

Termbanken


Term: samordnad vård- och omsorgsplanering
Termstatus: rekommenderad
Jämför: vård- och omsorgsplanering
Definition: vård- och omsorgsplanering som utförs gemensamt av berörda inom olika verksamheter
Beslutad: Beslutad 2010
Anmärkning: Inom vård och omsorg kan planeringen samordnas inom och mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst, men även med berörda utanför vård- och omsorgsområdet såsom skola, försäkringskassa och arbetsförmedling.

Den enskilde eller dennas anhörig/närstående ska ha möjlighet att delta i den samordnade planeringen.
Diagram: Planer
Ämnesområde: Planer