Socialstyrelsen

Termbanken


Term: habiliteringsplan
Termstatus: rekommenderad
Jämför: habilitering
vård- och omsorgsplan
Definition: vård- och omsorgsplan som beskriver habilitering för den enskilde
Beslutad: Beslutad 2010
Anmärkning: Habiliteringsplan utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennas anhörig/närstående och tas i regel fram med den enskildes samtycke.

Det ska finnas mål för planerade insatser/åtgärder utifrån den enskildes behov.

Habiliteringsplanen används i samband med pågående insatser/åtgärder samt vid uppföljning och utvärdering.

Planeringen av habilitering ska samordnas när behov finns, men habiliteringsplanen kan också vara ett resultat av planering i den egna verksamheten.
Diagram: Planer
Ämnesområde: Planer