Socialstyrelsen

Termbanken


Term: vårdplan
Termstatus: rekommenderad
Jämför: vård- och omsorgsplan
Definition: vård- och omsorgsplan som beskriver hälso- och sjukvård för en enskild patient
Beslutad: Beslutad 2010
Anmärkning: Vårdplanen ska om möjligt utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennas anhörig/närstående och tas i regel fram med den enskildes samtycke.

Den ska innehålla mål för planerade insatser/åtgärder utifrån den enskildes behov.

Vårdplanen kan beskriva insatser/åtgärder inom ett verksamhetsområde eller samordnade insatser/åtgärder mellan flera verksamhetsområden.

Vårdplanen används i samband med pågående insatser/åtgärder samt vid uppföljning och utvärdering.

Inom t.ex. tandvården benämns begreppet behandlingsplan.
Diagram: Planer
Ämnesområde: Planer