Socialstyrelsen

Termbanken


Term: medicinteknisk produkt
Termstatus: rekommenderad
Definition: produkt som används för att
påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom,
påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en funktionsnedsättning,
undersöka, ändra eller ersätta anatomi eller en fysiologisk process eller kontrollera befruktning
Källa till definition: Baserad på lagen (1993:584) om medicintekniska produkter samt ändringar
Beslutad: Senast beslutad 2008
Anmärkning: Exempel på medicintekniska produkter är sprutor, kontaktlinsprodukter, kanyler, infusionsaggregat och pumpar för läkemedelstillförsel.
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård