Socialstyrelsen

Termbanken


Term: parenteral nutrition
Termstatus: rekommenderad
Jämför: nutrition
enteral nutrition
artificiell nutrition
Definition: intravenös näringstillförsel
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Parenteral nutrition kan ske med hjälp av t.ex. central eller perifer venkateter.

Parenteral nutrition kan förkortas PN. Om patientens fullständiga energi- och näringsbehov tillfredsställs via parenteral nutrition kallas det total parenteral nutrition (TPN).
Ämnesområde: Nutrition