Socialstyrelsen

Termbanken


Term: doseringsintervall
Termstatus: rekommenderad
Jämför: dos
dosering
läkemedelsprodukt
Synonymer: administreringsintervall
Definition: tidsintervall mellan administreringstillfällen av samma läkemedelsprodukt
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Exempel:
I doseringen 1 tablett dagligen är doseringsintervallet 24 timmar.

I doseringen 1 tablett 2 gånger om dagen är doseringsintervallet 12 timmar.

Ibland är det inte praktiskt möjligt eller önskvärt att administrera med exakt lika doseringsintervall.
Ämnesområde: Läkemedel