Socialstyrelsen

Termbanken


Term: expediering
Termstatus: rekommenderad
Jämför: förskrivning
Definition: färdigställande och utlämning av förskrivet eller rekvirerat läkemedel, hjälpmedel, livsmedel och teknisk sprit
Beslutad: Senast beslutad 2013
Ämnesområde: Läkemedel