Socialstyrelsen

Termbanken


Term: vårdrelaterad infektion
Termstatus: rekommenderad
Jämför: vårdrelaterat smittbärarskap
Synonymer: VRI
Definition: infektion som uppkommer hos person under sluten vård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg, eller som personal som arbetar inom vård och omsorg ådrar sig till följd av sin yrkesutövning
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Tillstånd med kliniska symtom räknas som vårdrelaterad infektion oavsett om det sjukdomsframkallande ämnet tillförts i samband med vården eller härrör från personen själv, samt oavsett om infektionstillståndet yppas under eller efter kontakt med vården.

För de flesta smittämnen är det möjligt att skilja smittbärarskap från infektion, men när det gäller laboratoriefynd av vissa smittämnen räknas dessa alltid som infektioner, oavsett kliniska symtom.

En infektion räknas som vårdrelaterad om symtom debuterar 48 timmar efter inskrivning inom sluten vård eller senare. På t.ex. ett särskilt boende går det inte att ha ett sådant tidskriterium. En vårdrelaterad infektion måste där kunna knytas till en åtgärd.

Infektion som är relaterad till någon åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad räknas alltid som vårdrelaterad, oavsett tidpunkt för symtomdebut. Till omvårdnadsåtgärder räknas till exempel hjälp med personlig hygien.
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård