Socialstyrelsen

Termbanken


Term: artificiell näringstillförsel
Termstatus: tillåten
Synonymer: artificiell nutrition
Definition: näringstillförsel på konstgjord väg
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Artificiell nutrition är ett internationellt överordnat begrepp för enteral nutrition och parenteral nutrition.
Ämnesområde: Nutrition