Socialstyrelsen

Termbanken


Term: färdtjänst
Termstatus: rekommenderad
Definition: särskilt anordnad transport för person med funktionsnedsättning
Källa till definition: Baserad på lagen (1997:736) om färdtjänst
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: Kommunerna ansvarar för färdtjänst.
Ämnesområde: Vård och omsorg