Socialstyrelsen

Termbanken


Term: enteral nutrition
Termstatus: rekommenderad
Jämför: artificiell nutrition
perkutan endoskopisk gastrostomi
nasojejunal sond
nasogastrisk sond
nasoduodenal sond
parenteral nutrition
nutrition
Synonymer: enteral näringstillförsel
Definition: näringstillförsel direkt till mag-tarmkanalen
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Näringstillförsel kan ske med hjälp av t.ex. nasoduodenal sond, nasogastrisk sond, nasojejunal sond och perkutan endoskopisk gastrostomi.
Ämnesområde: Nutrition