Socialstyrelsen

Termbanken


Term: funktionella livsmedel
Termstatus: rekommenderad
Synonymer: mervärdesmat
Definition: livsmedel som är framtagna för att ge en specifik positiv hälsoeffekt som ska vara dokumenterad
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Exempel på funktionella livsmedel är berikning med vitaminer, fibrer och bakteriestammar.
Ämnesområde: Nutrition