Socialstyrelsen

Termbanken


Term: kakexi
Termstatus: rekommenderad
Jämför: katabolism
undernäring
malnutrition
sarkopeni
Definition: progressiv förlust av muskulatur och annan kroppsvävnad beroende på en kombination av undernäring och katabolism orsakade av underliggande sjukdom
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Skiljer sig från ren svält dvs. brist på energi och näringsämnen, eller negativ energibalans av annan orsak som går att åtgärda med tillförsel av energi och näringsämnen.
Ämnesområde: Nutrition