Socialstyrelsen

Termbanken


Term: katabolism
Termstatus: rekommenderad
Jämför: kakexi
Definition: metabola processer som medför nedbrytning av kroppsvävnad
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Katabolism kan vara del i normal fysiologisk omsättning men används främst vid sjukliga tillstånd med onormalt stor nedbrytning.
Ämnesområde: Nutrition