Socialstyrelsen

Termbanken


Term: kosttillägg
Termstatus: rekommenderad
Jämför: kosttillskott
näringsdryck
Synonymer: oralt nutritionsstöd
Definition: komplement till vanlig kost när den inte räcker för att tillfredsställa behovet av energi och näringsämnen
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Ett exempel på kosttillägg är näringsdryck.
Ämnesområde: Nutrition