Socialstyrelsen

Termbanken


Term: oralt nutritionsstöd
Termstatus: tillåten
Synonymer: kosttillägg
Definition: komplement till vanlig kost när den inte räcker för att tillfredsställa behovet av energi och näringsämnen
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Ett exempel på kosttillägg är näringsdryck.
Ämnesområde: Nutrition