Socialstyrelsen

Termbanken


Term: malnutrition
Termstatus: rekommenderad
Jämför: undernäring
Synonymer: felnäring
Definition: tillstånd där brist på eller obalans av energi, protein och/eller andra näringsämnen har orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning, funktion eller av en persons sjukdomsförlopp
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Malnutrition innefattar både undernäring och överskott av näring, men används vanligen oegentligt i betydelsen tillstånd av undernäring.
Ämnesområde: Nutrition