Socialstyrelsen

Termbanken


Term: vårdnadshavare
Termstatus: rekommenderad
Jämför: förmyndare
Definition: förälder eller av domstol särskilt utsedd person som har att utöva vårdnaden om ett barn
Källa till definition: Baserad på Nationalencyklopedin
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: Rätten att företräda barnet i ekonomiska frågor och att förvalta dess tillgångar hör inte till vårdnaden utan till förmynderskapet. En vårdnadshavare är dock vanligen också förmyndare för barnet.
Diagram: Roller
Ämnesområde: Roller