Socialstyrelsen

Termbanken


Term: näringsdryck
Termstatus: rekommenderad
Jämför: kosttillägg
Definition: flytande kosttillägg
Beslutad: Beslutad 2011
Ämnesområde: Nutrition