Socialstyrelsen

Termbanken


Term: sarkopeni
Termstatus: rekommenderad
Jämför: undernäring
kakexi
malnutrition
Definition: minskad muskelmassa med förlust av muskelfunktion
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Sarkopeni är vanligen åldersrelaterad, men orsakas också av sjukdom, inaktivitet och otillräckligt näringsintag.
Ämnesområde: Nutrition