Socialstyrelsen

Termbanken


Term: undernäring
Termstatus: rekommenderad
Jämför: malnutrition
katabolism
sarkopeni
kakexi
Definition: tillstånd där brist på energi, protein och/eller andra näringsämnen, ensamt eller i kombination med varierande grad av inflammationsdriven katabolism, har orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning, funktion eller av en persons sjukdomsförlopp
Beslutad: Beslutad 2011
Ämnesområde: Nutrition