Socialstyrelsen

Termbanken


Term: vårdrelaterat smittbärarskap
Termstatus: rekommenderad
Jämför: vårdrelaterad infektion
Definition: symtomfritt bärarskap av smittämne, vilket överförts antingen till person som erhåller vård och omsorg i samband med åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad utförd av personal inom vård och omsorg, eller till personal under yrkesutövning inom vård och omsorg
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Ett smittbärarskap räknas som vårdrelaterat oavsett om tillståndet yppas under eller efter kontakt med vård och omsorg.
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård