Socialstyrelsen

Termbanken


Term: anmälningsskyldighet
Termstatus: rekommenderad
Jämför: anmälan om missförhållanden gällande barn
Synonymer: anmälningsplikt
Definition: skyldighet enligt lag att anmäla någon eller något
Källa till definition: Baserad på Nationalencyklopedin
Beslutad: Beslutad 2010
Ämnesområde: Juridik