Socialstyrelsen

Termbanken


Term: livshotande tillstånd
Termstatus: rekommenderad
Jämför: livsuppehållande behandling
Definition: tillstånd som på grund av sjukdom eller skada innebär fara för en människas liv
Beslutad: Beslutad 2011
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård