Socialstyrelsen

Termbanken


Term: palliativ vård
Termstatus: rekommenderad
Jämför: specialiserad palliativ vård
allmän palliativ vård
palliativ insats
palliativ vård i livets slutskede
palliativt förhållningssätt
Definition: hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till närstående
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Palliativ vård bygger på ett palliativt förhållningssätt som kännetecknas av helhetssyn på människan genom att stödja individen att leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets slut, oavsett ålder och diagnos.

Palliativ vård syftar till att förebygga och lindra lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av fysiska, psykiska, sociala och existentiella problem, genom samarbete i multiprofessionella team. Palliativ vård kan även ges tidigt i sjukdomsskeden tillsammans med livsförlängande behandling.
Diagram: Palliativ vård
Ämnesområde: Palliativ vård