Socialstyrelsen

Termbanken


Term: terminalvård
Termstatus: avrådd
Synonymer: palliativ vård i livets slutskede
Definition: palliativ vård som ges under patientens sista tid i livet när målet med vården är att lindra lidande och främja livskvalitet
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Livets slutskede innebär att döden är oundviklig inom en överskådlig framtid. Vid övergången till palliativ vård i livets slutskede genomförs brytpunktssamtal.
Diagram: Palliativ vård
Ämnesområde: Palliativ vård