Socialstyrelsen

Termbanken


Term: palliativt förhållningssätt
Termstatus: rekommenderad
Definition: förhållningssätt som kännetecknas av helhetssyn på människan genom att stödja individen att leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets slut
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Det palliativa förhållningssättet innebär att en professionell bedömning av patientens tillstånd, behov och önskemål görs utifrån fysisk, psykisk, social och existentiell dimension. Förhållningssättet medför att tänkbara insatser föregås av en avvägning av för- och nackdelar för patientens välbefinnande.
Diagram: Palliativ vård
Ämnesområde: Palliativ vård