Socialstyrelsen

Termbanken


Term: anmälningsplikt
Termstatus: tillåten
Synonymer: anmälningsskyldighet
Definition: skyldighet enligt lag att anmäla någon eller något
Källa till definition: Baserad på Nationalencyklopedin
Beslutad: Beslutad 2010
Ämnesområde: Juridik