Socialstyrelsen

Termbanken


Term: efterlevandesamtal
Termstatus: rekommenderad
Definition: samtal mellan vård- och omsorgspersonal och den avlidnas närstående en tid efter dödsfallet
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Palliativ vård slutar inte i och med dödsfallet, utan inbegriper visst organiserat stöd till närstående för att hantera sin situation även efter dödsfallet. Samtalen utformas olika beroende på syfte.
Diagram: Palliativ vård
Ämnesområde: Palliativ vård