Socialstyrelsen

Termbanken


Term: basal palliativ vård
Termstatus: avrådd
Synonymer: allmän palliativ vård
Definition: palliativ vård som ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård
Beslutad: Beslutad 2011
Diagram: Palliativ vård
Ämnesområde: Palliativ vård