Socialstyrelsen

Termbanken


Term: avancerad palliativ vård
Termstatus: avrådd
Synonymer: specialiserad palliativ vård
Definition: palliativ vård som ges till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov, och som utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i palliativ vård
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Patienten kan få specialiserad palliativ vård inom en specialiserad palliativ verksamhet, eller inom en verksamhet som bedriver allmän palliativ vård med stöd från ett palliativt konsultteam.
Diagram: Palliativ vård
Ämnesområde: Palliativ vård