Socialstyrelsen

Termbanken


Term: specialiserad palliativ verksamhet
Termstatus: rekommenderad
Jämför: specialiserad palliativ vård
palliativt konsultteam
Definition: verksamhet som erbjuder specialiserad palliativ vård
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: En specialiserad palliativ verksamhet kan tillhandahålla palliativa konsultinsatser.
Diagram: Palliativ vård
Ämnesområde: Palliativ vård