Socialstyrelsen

Termbanken


Term: multiprofessionellt team
Termstatus: rekommenderad
Jämför: vårdteam
Definition: (inom vård och omsorg:) grupp av vård- och omsorgspersonal med olika professioner och/eller kompetenser som samarbetar kring den enskilde
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Multiprofessionella team kan bestå av personal både från hälso- och sjukvård och från socialtjänst.
Diagram: Palliativ vård
Ämnesområde: Palliativ vård