Socialstyrelsen

Termbanken


Term: palliativt konsultteam
Termstatus: rekommenderad
Jämför: multiprofessionellt team
specialiserad palliativ vård
specialiserad palliativ verksamhet
Definition: multiprofessionellt konsultteam som utgår från en specialiserad palliativ verksamhet och som tillhandahåller rådgivning, handledning och utbildning till vård- och omsorgspersonal
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Konsultteamet kan på uppdrag även utföra vissa palliativa insatser gentemot patient och närstående.
Diagram: Palliativ vård
Ämnesområde: Palliativ vård