Socialstyrelsen

Termbanken


Term: begäran om LSS-insats
Termstatus: rekommenderad
Jämför: ärende
insats
ansökan om bistånd
Definition: begäran till ansvarig nämnd om insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: En begäran om insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, innebär att det hos nämnden uppkommer ett ärende .

En begäran om LSS-insats kan vara skriftlig eller muntlig. Den kan framställas av den enskilde själv eller av hans eller hennes legala företrädare.
Bilagor: http://termbank.socialstyrelsen.se/docs/Handlagg.pdf
Ämnesområde: Handläggning